فراخوان جذب نیرو

رشته های نجاری، رنگ کاری ، اپراتور سی ان سی ، جوشکاری

لطفا برای استخدام رزومه کاری خود را به آدرس زیر ایمیل کنید

dornawoodsdr@protonmail.com


فراخوان جذب نیرو

شرکت درنا چوب فارس

آخرین مقالات

بیشتر