اخلاق مهندسی

اخلاق در مهندسي، تعريف مجموعه ارزشها و اصولي است كه شكل دهنده تصميمات ما در فعاليتهاي مهندسي است


 

 

 

اخلاق در مهندسي

 

 

در تمام فعاليتهاي مهندسي ما موارد زير را رعايت خواهيم كرد:

١- امانتداري و راستگويي

١.١ فعاليت بر اساس وجدان آگاه

- كاري را كه به نظرتان درست مي آيد انجام دهيد

- بيطرفانه و غير مغرضانه عمل كنيد

- وقتي كه متوجه اشتباهي شديد، درست و حرفه اي عمل كنيد

- به تعهدات قانوني، قراردادي و استخدامي بهاي لازم را بدهيد

 

١.٢ صداقت و امانتداري

- نقد سازنده و منصفانه را بپذيريد

- براي توضيح و بيان استدلال در فعاليتهايتان آمادگي داشته باشيد

- به افرادي كه ارزشمند هستند ارزش لازم را بدهيد

- هنگامی که مشکلی‌ منجر به تضاد منافع را مدیریت می‌کنید، مطمئن شويد كه آن تضادها براي طرفهاي ذينفع روشن شده است

- به محرمانه ماندن، تعهدات، بيان آشكار يا سربسته ماندن موارد لازم پايبند باشيد

- درگير موارد تقلب، رشوه و مجرمانه نشويد

 

١.٣ احترام به شأن انساني افراد

- با ديگران با تواضع و به دور از تبعيض و اذيت و آزار رفتار كنيد

- دانش و مهارتهاي حرفه اي را بدون دخالت دادن مسائل نژادي، مذهبي، جنسيت، سِني، تمايلات جنسي، وضعيت تاهل و خانوادگي، مليّت يا ناتوانيهاي ذهني و جسمي استفاده كنيد

 


اخلاق مهندسی

مهندسی / درب / اطمینان

1400/11/17
اخلاق مهندسی
شرکت درنا چوب فارس

آخرین مقالات

بیشتر