راهنمای نصب درب های ضدسرقت و اتاقی


نصب درب ضدسرقت
ابتدا درب را از کارتن مربوطه در آورده سپس به وسیله متر قطر چهارچوب را اندازه گیری میکنیم درحالت استانداردقطرهای
چارچوب میبایست برابر باهم باشند
در صورت مغایرت اندازه به وسیله یک چکش یا با زدن قطر بزرگتر بر زمین آن را مساوی می کنیم ،سپس چارچوب راوارونه
وقسمت پاخور چارچوب را به وسیله ملات سیمان پر میکنیم وبعدازخشک شدن ان رابه حالت اولیه برمیگردانیم.درادامه محل نصب
چارچوب راتراز کرده بعد ازان به وسیله
شاقول یک ضلع را تراز می نماییم بعد از شاقول کردن( تراز کردن ) به وسیله ریسمان به صورت ضربدر قطرها را به هم می
رسانیم
نقطه ای که دو ریسمان به هم می رسند وسط چهارچوب می باشد باید توجه داشته باشیم به ضخامت یک برگ کاغذ بین دو ریسمان
می بایست فاصله ایجاد شود بعد از آن اضلاع دیگر را به وسیله مصالح بنایی در جای خود محکم می کنیم ضمنا توجه داشته باشیم
در
پاشنه درب یک جای ناودانی ( جای واشر درزگیر) قرار دارد که هنگام نصب درب، سرامیک کف باید حدود یک سانتی متر زیر
قسمت ناودانی قرار بگیرد . در مورد بعضی از منازل که ازقبلا جایی برای نصب درب تعبیه شده (کلاف آهنی
8*4است.
اگر در اضلاع بلند چهار چوب دقت کنیم در چهار نطقه جای پنچ شده (سوراخ )می بینیم در پشت ان ها آهنی به ضخامت
8میلی
متر قرار
دارد که به وسیله پیچ یا عمل جوشکاری می توانیم چهار چوب را در جای خود مهار کنیم


راهنمای نصب درب های ضدسرقت و اتاقی

راهنمایی / نصب / مهندسی

1400/12/21
راهنمای نصب درب های ضدسرقت و اتاقی
شرکت درنا چوب فارس

آخرین مقالات

بیشتر