نحوه نگهداری در ب های چوبی


در حمل ونگهداری درب دقت کنید

تا قبل از نصب، هیچگاه درب را ایستاده یا تکیه به دیوار قرار ندهید زیرا این کار باعث خمیدگی در قسمت باوو درب

می گردد و بعد از آن دیگر درب به چهار چوب جذب نمی شود

بعد از نصب ، اگر درب را جهت رنگ آمیزی از چارچوب جدا کردید آن را به صورت خوابیده بروی زمین قرار دهید

از وسایل نوک تیز و برنده جهت باز کردن کارتن یا پلاستیک روی درب استفاده نکنید


نحوه نگهداری در ب های چوبی

راهنمایی / نصب / مهندسی

1400/12/21
نحوه نگهداری در ب های چوبی
شرکت درنا چوب فارس

آخرین مقالات

بیشتر