آرشیو اخبار

افراد توانا

افراد توانا دارای ویژگی های خاصی هستند

1400/11/21

اخلاق مهندسی

اخلاق در مهندسي، تعريف مجموعه ارزشها و اصولي است كه شكل دهنده تصميمات ما در فعاليتهاي مهندسي است

1400/11/17
شرکت درنا چوب فارس

آخرین مقالات

بیشتر